Sieci komputerowe

Wykonujemy projekty oraz instalacje sieci komputerowych zgodnych ze światowymi standardami IEEE oraz TIA/EIA. Projekty nasze uwzględniają:

  • implementację sieci LAN oraz WAN dla określonej lokalizacji
  • w zależności od preferencji platforma Windows lub Linux
  • 100% wzrost obciążenia sieci lokalnej, oraz 10% sieci WAN (podkreśla funkcjonalność projektowanej sieci).
  • implementacje protokołów TCP/IP, IPX, NetBEUI, itp.
  • bezpieczeństwo sieciowe użytkowników
  • kontrolę oprogramowania na komputerach klienckich (w zależności od zastosowanego rozwiązania programowego)
  • rozmieszczenie okablowania strukturalnego poziomego oraz pionowego
  • możliwość skalowalności sieci

W ramach projektu przedstawimy Państwu sposoby zabezpieczenia poufnych danych, przed niepowołanym dostępem. Wykorzystujemy technologie umożliwiające efektywne stosowanie z sieci komputerowych, serwerów poczty, serwerów aplikacji oraz serwerów bazodanowych.

Nasze najnowsze dziecko to wdrażanie technologii Voice over IP. Wykorzystanie sieci Internet do rozmów telefonicznych w sposób znaczący obniży koszty ponoszone w związku z korzystaniem z telefonów. Połączenia między urządzeniami przez nas instalowanymi są bezpłatne (idealne rozwiązanie dla filii lub przedstawicielstw). Błyskawiczny dostęp do bilingów poprzez stronę WWW. Przede wszystkim jedyna technologia VIP, która umożliwia dostęp do zewnętrznych operatorów (np.: TP SA, operatorzy Komorkowi itp.)

Nigdy nie było to jeszcze tak proste i tak tanie.